چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

ای دارها!
ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

ای دارها!                

نشسته است به چشمم، صد خارها

از گلو آید ، زخمه ها در تارها

 

شمع روشن ماند، طلحه ها حاکم شدند

برده میراث خدا، زر خوارها

 

رهروان شب، مردان نبرد

می چرند در وادی دربارها

 

با لباس دین، دنیا خریداری کنند

دور خورده آسمان، در ثقل این پرگارها

 

سر زده خورشید، سگ ها زوزه کشند

خورد غیرت داروغه را، کفتارها!

...

اهل این وادی نی ام، آزادم کنید

سر به قفل جان زنم، من بارها

 

سر به پیچ زلف یاران بسته ام

بنگرید حلّاج را ای دارها

 

----------------------------------------------------------------------------------

بعدنوشت:

این شعر تحفه ای بود به برادران و خواهران عدالتخواهم

همچنین بخوانید : ما بر انداز نیستیم - برادرم فرشید جعفری