چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

سال تحویل چشم ها!
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

تابستان

سال تحویل چشم ها

هیاهوی رشم ها1

نوروز خشم ها است!

درست زمانی

که زمین

در مدار مردمک ها می گردد

و سپیدی غیرت

-از بلندی همت های حقیر-

کم کَمَک

محو می گردد!

وقتی

علف های هرز غریزه

در هامون تن های شهوت انگیز

سینه کش بدن عور رخوت انگیز

قارچ های هوس را

تکثیر می کنند

و مشق تباهی

به دفتر قوم

تحریر می کنند!

وقتی

تمام دکّان های شهر

بی شرمی را

در خیابان های شلوغ  

به عابرین خستهئ بلوغ

تعارف خشک می کنند!

و نرهای لوده

-که به طناب گیسوی مادگان آویزند-

تا بخواهی

در این دشت کریه

از درخت  بی شرمی

میوه های ممنوعه می خوشند

و شور آب جنسیت را

که به حُرم نفس هاشان مطبوع است

به کاسه دیدگانشان

می نوشند!

اینجا

روشنفکران مونتاژی

تازه یاد گرفته اند

مثال بوزینه های پیش یخبندان

عورتشان را

وسیله جلب جفت کنند

و هر روز خودشان را

به یک جنگل حیوان

 –از خوک و روباه و گرگ-

عرضه مفت کنند!

 

" سلیم " 

 

1- رشم: مخفف رشمیز؛ موریانه ای که در سقف خانه های چوبی زیست کرده و باعث سستی بنا می شوند .

----------------------------------------------------------------------

بعدنوشت:

میان تابستان؛ گرمی هوا و فساد رابطه مستقیمی هست!