چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

دعوا سر لحاف ملاّست
ساعت ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

برای کاریکاتور روزنامه شرق چه قائله که درست نکردند. روز اول که کاریکاتوررا دیدم به هیچ وجه ذهنم نرفت که دارد ارزش ها را به سخره می گیرد و ...!چون در تصویر هیج عنصر ارزشی ای به کار گرفته نشده بود. نه چهره تصاویر شبیه جهره رزمنده های جنگ است نه لباس پوشیدن و حالت چهره و ادا و فیزیکشان به بسیجی ها می برد که می گویند شرق خواسته ارزش های دفاع مقدس را به سخره بگیرد. بنده نه روزنامه شرق می خوانم و نه اصلاح طلب شده ام و نه شانتاژهای سابق شرق را کتمان می کنم. امّا باید حق را گفت!

لابد اگر یک نفر یک تصویر بکشد از چند تا زن که دارند رخت می شورند، می گویند که تصویر قصد داشته خدمات زنان پشت جبهه را به سخره بگیرد.

برخی ساده لوح هم خوشحالند از این رویداد که به هر حال روزنامه اصلاح طلب است و باید بسته شود ... و چه خوب اگر بساطش را تعطیل کنند ... زهی خیال باطل که روزی نوبت آنها هم خواهد رسید!

بارها گفته ام که برخی دارند از قضایای فتنه همان استفاده ای را می کنند که امریکا از یازده سپتامبر کرد. تصویه حساب حزبی سازمانی، فتح سنگرهای رقیب به بهانه واهی.

همین جماعت اگر هین کاریکاتور را در کیهان می دیدند، که جماعتی از پشت سر هم دارند چشم بند به چشم هم می بندند، در می آیند می گویند که " به به عجب کاریکاتوری زده کیهان! ... کاریکاتور می خواهد بگوید که جریان انحرافی دارد جلوی بصیرت توده ها را می گیرد ... "

اگر کشنده این کاریکاتور مازیاربیژنی بود، همه برایش سوت می زدند و می گفتند که بیژن دارد به روشنفکرها طعنه می زند!

 دعوا سر لحاف ملّاست، نه ارزش های اسلام و ارزش های انقلاب. این ها همه سیاسی بازی یک مشت احزاب بی سر و ته است.