چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

بیست میلیون فوتبالیست
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

فوت

           بال

                          ایست

پایش چپ شد

روی چمن

نیمکت نشین شد

به او دلار دادند

مادر

دور پدر فوت کرد

پدر بال گرفت

مین ها به او ایست دادند

پایش جا ماند

ولیچر نشین شد

به او درد دادند!

 فوت

                 بال

                                      ایست

به سوی خودی شوت کرد

پدر دروازه بان بود

شیرجه نرفت

ویلچرش لنگ بود

خط شکسته شد

به پدر کارت دادند

 به فوت

                   بال

                                          ایست

کارتل!

فوت

             بال

                                   ایست

گل می زد

به دروازه خودی

وقتی او را

با دختر گل فروش سر چهار راه

شبانه گرفتند

فوت

                  بال

                                             ایست

به کره گل زد

-          از همان گل های سرچهار راه -

کیروش خندید

فوت

                       بال

                                                ایست

بیست ملیون برد

دوربین ها نور انداختند

بیست ملیون چشم به او خیره بود

بیست ملیون شکم گرسنه بود

بیست ملیون غم خفته بود

پدر از درد

روی

ولیچر بال زد

دوربین ها سرشان گرم بود!

 

سلمان کدیور - " سلیم "

———–

بعد نوشت:

وزیر ورزش درباره پاداش به بازیکنان تیم ملی گفت: نفری ۲۰ میلیون تومان به همه اعضای تیم ملی پاداش داده می‌شود. (+)

 

بازتاب اثر در :

عدالتخواهی

تریبون مستضعفین

تیتر یک

اسلام سربدار