چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

ای تهمت ها!
ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

اگر با برچسب زدن و تهمت زدن و گزارش رد کردن و دروغ بستن و ... علیه من چیزی از آرمانهای انقلاب را می توانید نگه دارید، پس ای تهمت ها مرا دریابید ... ای برچسب ها مرا بی آبرو کنید.