چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

زمین بخورید ولی زمین نخورید !
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی:

سلام آقایان آقازاده

 زمین خوار

برج ساز

پول شو

سرمایه دار

بهایی

وهابی و الخخخخخخ ... !

سایه شما

بر سر ما

مستدام !

اینجا شیراز

با همین وضع بی مثالش

که خداوند

نگه دارد از زوالش

در فراق شما

تب کرده

تب مجنون

در هجر نگارش

***

ما اینجا

تا نفستان بخواهد

زمین داریم برای چَرا

یا

 برای خوردن شما

باب دندان آقا زاده ها !

هر قد خواستید بخورید

و از خون  حلی آباد ها

تا می توانید

بیاشامید !

نترسید

" ولا تسرفوا " برای شما نیست

آخر مگر

کار خیر هم اسراف دارد

به قول حاج آقا ؟ !

***

شما آنقدر

برای دین

ریش گذاشته اید

و پیشانی هایتان را

مثل زانوی شتر

له و لورده کرده اید

که با زبان روزه هم

می توانید زمین بخورید !

بعد نهار و شام هم

می توانید باز

زمین بخورید !

معدیه نفستان

اندازه همه زمین ها

جا باز کرده است !

***

هر جای شیراز با صفا

با همین وضع بی مثالش

که خدایتان

نگه  داشته از زوالش !

را اراده کنید

به جای درخت و سبزه

ناگهان

برج می شود

ستاره می شود

زیتون می شود

( البته

از نوع شجرة الملعونه

هم شرقیه

و هم غربیه

اصلها و فرعها

فی نار ) !

حسابی

کن فیکون می شود

برای شما !

***

اینجا

تا دلتان بخواهد امن است

می توانید

بساط تان را

در ریش حزب راست

 پنهان کنید

یا اصلا

با کراوات لندنی !

دهن مردم را

آسفالت کنید !

هیچکس

 کاری با شما ندارد

حتی استاندار

که تخصصش

پلمپ

خیارفروشان مفسد است

یا داروغه

که  افتخارش

دستگیری

آفتابه دزد

بز دل است

***

اینجا امن است

اگر

خودتان  سگ و گربه نشوید

مزاحم کسب کار هم نشوید !

اگر هم

نتوانستید نشوید

نگران نشوید

قید وثیقه را نهادیم

بی صاحب نشوید !

یک میلیارد

برای همان ‌آقای شورا

هفتصد میلیون

برای آقا زاده شجاع ( ! )

ان شاالله

که ضعیف نشوید

محتاج کس و ناکث نشوید

دچار دانشجوی زبان نفهم نشوید !

***

خیالتان آسوده

ما حتی

کرم زمین ها را

برایتان گرفته ایم

آخر آنها

کار کشته زمین خواری اند

از اول خلقت !

اما

نه به خاصیت شما !

یکی

تولید فضولات می کند

ودیگری

تولید وجوهات !

از وجوهات تا فضولات

چقدر راه است راستی ؟

***

اینجا

یک شعبه

ازاسلام شورایی

با مهر سقیفه

کلنگ  زده ایم برایتان

اسلام شورایی ؟؟؟

آخ ... زبانم لال ...

ببخشد

زبانم نچرخید !

شورای اسلامی

( چه تصادفی

چه نزدیک است با

اسلام شورایی

به جابجایی دوکلمه و

یک هجای ناقابل ! )

شورای پر‍وژه نود

شورای برج دوقلو

شورای زیتون

شورای برج 25 طبقه زند

شورای  بالا شهری های عزیز !

و پایین شهری های لذیذ !

***

عزیزان !

آقازاده ها

سرمایه بردار ها

پول شو ها

و الخخخخخ .... !

اگر این چند روز

 اهالی سقیفه

چندتایی گرفته اند

بد

به دل چرکینتان راه ندهید !

بیخود صندلی هایتان را

ویبره ندهید !

سیاسی بازی میکنیم

( پیرزن خفه میکنیم )

دانشجو حبس میکنیم !

داروغه راضی میکنیم

***

در اینجا

شیراز

با همین وضع بی مثالش

که خداتان

نگه  داشته از زوالش !

تا می توانید

زمین بخورید

ان شالله

به مدد ما

زمین نخورید !

نترسید

اینجا

امن امن است

بخورید

بیاشامید

اسراف هم بکنید !