چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

انتظار چیست؟
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

 

انتظار چیست؟ 

بنشینید تا صبح دولتتان بدمد

پشت نبی ز فاجعه ای به خَمَد

بنشینید و دعا حواله کنید

فکری به حال و هوای قباله کنید!

ندبه بخوانید به هر صبح و شام

آب نبُرّد، تیزیِ در نیام!

کبک صفت، مشکل گشا نذر شد

گشادن مشکل، بر عهدهء دهر شد

چراغانی کنید یکسره این شهر را

چه می کنید کبودی قهر را؟

قهر که دین خدا خسته ماند

چرا علی همیشه کت بسته ماند؟

دین خدا همه به  تاراج رفت

چه میخ ها در بحر مِثمار رفت!

میان چوپان و گرگ، رفاقتی بسته شد

که خون گلّه همه، به آنکی لخته شد!

ز دستتان ستاندند، تنگه سخت اُحد

دمی ظهور کردید، لحظه ای از خود به خود؟

چرا کِشد کودکی، ناخن خود را به نیش

دسته ای از فرط عیش، هلهله درجشن کیش؟!

مشعل دارالحَکَم، شعله کشید و بسوخت

وای دهان شما، سوزن دنیا بدوخت!

...

با چه جَنم براند، لبانتان فرج را؟

شانهء تان بینداخت، تحمل حرج را!

گر مُستجب شود شب، تزویر این دعاتان

به دار می کشند شما و این همه ادعاتان

...

امشب به نعره منی، به یک سخن گوش دهید

جام تهیِ من، به باده ای خُوش دهید

انتظار، ندبه و این جشن نیست

در سر شیعه بجز جنگ نیست

 

 سلمان کدیور - " سلیم "