چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

توضیح ضروری
ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دانشجویان عدالتخواه

 

پیرو نظرات، سوالات و گفتگوهایی که بسیاری از دوستان در خصوص سکوت برخی دوستان عدالتخواه در این برهه ی زمانی داشته اند ذکر چند نکته را ضروری می دانیم.

1- با توجه به شرایط پیش رو و آینده سیاسی استان و کشور برای برهه کنونی به این نتیجه رسیده ایم که بیشتر انرژی خود را سهم فعالیت های علمی و تئوریک نموده و از دامن زدن به منازعات سیاسی استان تا سر حد امکان خود داری  نماییم. این نکته نباید سبب این سوء برداشت گردد که صحنه و رصد امور را رها نموده ایم، خیر، ما همچنان در صحنه سیاسی اجتماعی استان و کشور حضور فعال خواهیم داشت و بنا به اقتضاء زمان قطعا از انجام تکالیفمان سر باز نخواهیم زد. بی شک اینده سیاسی کشور دستخوش طوفان هایی خواهد شد که جز با کوله باری هنگفت از علم و بصیرت همراه با عمل، گذر از آن ممکن نخواهد بود.

در این مدت به تبین و توسعه مبانی عدالت  پرداخته و آن را بیشتر صیقل خواهیم داد و اگر ضرورتی حس کنیم نظرات خود را در وب گاه های خود منتشر می نماییم.  

2- هرگونه اظهارنظر له یا علیه هر شخص و جریان را، غیر از انتشار از طریق وب گاه های خود تکذیب می کنیم.

3- هرگونه توهین و بداخلاقی نسبت به روحانیت معظم، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت و جریانات و احزاب سیاسی و اشخاص را ناپسند می دانیم و در اظهارنظرها نقد سازنده و منطقی توام با مطالبه و پرسش از مسئولین را به دوستان توصیه می کنیم.

4-نسبت به گذشته ی ارزشمند و عدالتخواهانه ی خود احساس افتخار می کنیم و اگر به ظاهر حضور کم رنگ تری داریم مطمئنا برای فردایی قوی تر و بهتر است. گرچه هیچ گاه خود را خالی از انتقاد ندانسته و نمی دانیم.