چرک نویس انقلابی ( خامنیسم )

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

 
ساعت ٧:۱٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

 

اگر طریق نمک به حرامی بلد نیستی

از عدالتخواهی دم مزن!