/ 2 نظر / 19 بازدید
یک مسلمان

سلام برادر این سایت را یک کار ویژه برایش تعریف کنید. اینطور که یک مدت به روز شد و بعدش دیگر نه شاید خیلی کار خوبی از آب در نیاید. خلاصه اینکه اگر میخواهید وارد فضای مجازی شوید برنامه ریزی کنید. یاحق

1=1

پیشرفت عدالت محور-یک برنامه اجرایی( تهیه شده جهت دبیرخانه نشست اندیشه های راهبردی)