/ 3 نظر / 39 بازدید
حزب الله

آقای عسکر اولادی از کجای فرمایشات مقام معظم رهبری شمااستنباط میشود که موسوی و کروبی سران فتنه نیستند؟ برای نظام ، اصول مهم تر است یا اشخاص؟ حال می خواهد عسکراولادی باشد یا خاتمی و... اصول مهم تر است هر شخصی به اصول تمکین کند محترم است ؛ احترام هیچ شخصی ابدی نیست مگر به میزان تمکینش در برابر اصول و ارزش ها. هدف ، وسیله را توجیه نمی کند ؛ نبایستی برای اهدافی که به نظرمان درست می آید ، حرف های بی حساب و کتاب بر زبان بیاوریم ؛ آقای عسکرولادی اگر شما می خواهی این آقایان را به سر راه بیاوری ، آیا باید خوش رقصی کنی ؟ یار امام بودن ملاک نیست یار قائد فعلی بودن ملاک است هیچ کس و با هر سابقه ی مثبتی نباید این تصور را نماید که به سبب سوابق درخشانش می تواند خود راساً برای نیل به اهدافش برنامه ریزی کلان برای نظام نماید

بصیر

شروط نظام برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات ااز سوی وزارت کشور علام شد: اصلاح طلبان علاوه بر شروط لزوم اعلام برائت از جریان فتنه ، اجازه ندادن به عناصر احزاب منحله ی مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب برای فعالیت در ستادهای انتخاباتی آن ها ؛ می بایست سازوکار اجرایی و نظارتی انتخابات را بپذیرند و نسبت به هر نتیجه ای را که از صندوق های رای خارج شود تمکین نمایند

حوادث کوار

فریادهایی علیه تبعیض! به انضمام یک مقدمه لطفا نظر بدهید