# سومین_حرم_اهلبیت

هم با لهو و لعب و فضای آلوده و هم با فضای بسته منجمد مخالف هستیم

حسین قاسمی فرماندار و رییس ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز در حاشیه بازدید های روزانه خود از ستاد های نوروزی شهرستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید